Framework Partnership Agreements for operational grants – EU

Udruženje RIS je 2.03.2023 kao jedna od selektovanih organizacija kroz konkurs u programu “Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development”, potpisala “Okvirni sporazum o partnerstvu za operativni grant”, sa Delegacijom Evropske Unije u Beogradu, u trajanju od 4 godine.

Partnerstvo je uspostavljeno u “Priority sector III: Environment, Climate Action (Green Agenda)”.