ACT – Mitrovica model saradnje skupštine grada sa civilnim društvom

U Gradskoj kući upriličeno je potpisivanje Memoranduma o saradnji Skupštine grada sa „Regionalnom zelenom mrežom Srema“. Memorandum su potisali predsednik Skupštine grada Vladimir Pavlović i predstavnik „Regionalne zelene mreže Srema“ Milan Mirić, u prisustvu gradonačelnice Svetlane Milovanović i njenog zamenika Petra Samardžića.

Nakon potpisivanja memoranduma usledila je javna debata o održivom razvoju i značaju učešća građana u dijalogu i donošenju javnih politika, kao i o zaštiti životne sredine. Debata je održana u sklopu projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji sprovodi Grad Sremska Mitrovica u partnerstvu sa NVO „Regionalne inicijative Srema”, a učestvovali su predstavnici Grada, viših nivoa vlasti i predstavnici civilnog društva, koji su upoznati sa aktivnostima projekta.

Po rečima Vladimira Pavlovića, potpisivanjem ovog memoranduma učinjen je još jedan korak u pravcu unapređenja komunikacije i u pravcu podizanja svesti građana o potrebi aktivnog učestvovanja u kreiranju javnih politika. Skupština Grada i „Regionalna zelena mreža Srema“ kroz „Zelenu stolicu“ omogućila je aktivno učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka. To je jako važno, dodao je Pavlović, kada je u pitanju zaštita životne sredine, jer ta tema se tiče svih nas, bilo kakve podele su nebitne, jer zajednički interes svih je da vazduh bude bolji i da na njegovom kvalitetu radimo zajedno, kao i na ostalim ekološkim pitanjima.

Milan Mirić je rekao da „Regionalna zelena mreža Srema“ sa Gradom Sremska Mitrovica ima kontuniranu saradnju. Kroz ovaj memorandm, kao jedan krunski dokument, zaokružena je saradnja u okviru ovog projekta, a takođe se nastavlja saradnja kada su u pitanju zelene politike i održivi razvoj. Saradnja će se odvijati na principu odgovornosti i transparentnosti, kao i uzajamnog informisanja, kroz pojačano učešće građana u odlukama Skupštine grada.

Projekat finansira Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) kroz projekat ACT (konzorcijum Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative).

Tekst preuzet sa: www.sremskamitrovica.rs