ACT – Javna debata o održivom razvoju i značaju učešća građana u dijalogu i donošenju javnih politika

U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici će 30.11.2022 biti održana Javna debata o održivom razvoju i značaju učešća građana u dijalogu i donošenju javnih politika, kao i pitanja zaštite životne sredine (ZŽS). Javna debata se održava u sklopu projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji sprovodi Grad Sremska Mitrovica u partnerstvu sa NVO “Regionalne inicijative Srema”.

U pitanju je Javna debata o održivom razvoju i značaju učešća građana u dijalogu i donošenju javnih politika, kao i pitanja ZŽS u gradu Sr. Mitrovici, i šire u Sremu, AP Vojvodini i Srbiji. Na javnu debatu se pozivaju predstavnici lokalnog parlamenta grada Sr. Mitrovica, predstavnici viših nivoa vlasti, predstavnici OCD, građani Sr. Mitrovice. Na ovom skupu će se takođe predstavnici najšire javnosti upoznati i sa aktivnostima projekta.

Projekat finansira Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) kroz projekat ACT (konzorcijum Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative).