ACT – Održana druga radionica na temu primene Arhuske konvencije

U Gradskoj kući održana je radionica na temu „Arhuska konvencija – značaj i primena njenih principa na nivou jedinica lokalne samouprave“. Radionicu je vodila Darija Šajin, specijalista za primenu Arhuske konvencije, a prisustvovali su odbornici Skupštine grada, kao i predsednik Skupštine grada Vladimir Pavlović. Radionica je realizovana u sklopu projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji sprovodi Grad Sremska Mitrovica u partnerstvu sa NVO “Regionalne inicijative Srema”.

Arhuska konvencija, koja je usvojena 25. juna 1998. godine na 4. Konferenciji „Životna sredina za Evropu“ u gradu Arhusu u Danskoj, predstavlja najznačajniji međunarodno – pravni dokument. Organizovanje ove radionice ima za cilj da se jačaju kapaciteti organa jedinica lokalne samouprave, kako bi znanjem i praksom sačuvali životnu sredinu i prirodne resurse, na čemu Grad Sremska Mitrovica kontinuirano radi.

Kako je rekla Darija Šajin, Arhuska konvencija sadrži tri grupe pravila. Prva grupa se odnosi na informisanje građana o njihovom pravu na život u zdravoj životnoj sredini, uz pravovremenu informisanost građana. Druga grupa pravila se odnosi na uključivanje građana u važne procese donošenja odluka, dok se treća grupa pravila odnosi na ostvarivanje prava na pravnu zaštitu.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju Konvencije 2009. godine, a 2011. godine usvojena je Strategija za primenu Konvencije.
Šajin je dodala da je početkom meseca jula održana radionica za predstavnike civilnog sektora, a nakon radionice za odbornike Skupštine grada jačaju se kapaciteti i proširuje znanje o ekologiji, kako bi živeli u zdravoj i čistoj životnoj sredini. Nakon radionice usledila je diskusija na kojoj je bilo reči o merama koje lokalna samouprava uspešno sprovodi kada je u pitanju zaštita životne sredine, kroz projekte koji se trenutno realizuju , poput projekta “Velika sadnja – Zeleni prsten”, kao i projekta separacije i reciklaže otpada „Odvajamo“.

Projekat finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć „Švajcarske razvojne agencije“ u okviru ACT programa – “Zajedno za aktivno građansko društvo”.

Tekst i fotografije preuzete sa www.sremskamitrovica.rs