ACT – Održana radionica „Modeli i perspektive upravljanja otpadom u gradu Sremska Mitrovica“

U Gradskoj kući održana je radionica na temu „Modeli i perspektive upravljanja otpadom u Gradu Sremska Mitrovica“, realizovana u okviru projekta „Održivi razvoj za sve – platforma za lokalni dijalog“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Gradom Sremska Mitrovica i nevladinom organizacijom „Regionalna inicijativa Srema“.
Prisutne je pozdravio Tomislav Janković, narodni poslanik u Republičkom parlamentu i član odbora Skupštine Republike Srbije za zaštitu životne sredine.
Radionicu je vodila Tamara Milković, dipl. ekolog za zaštitu životne sredine, koja je tom prilikom rekla da je ova radionica veoma značajna, jer na njoj prisustvuju građani, sa kojima treba razgovarati na temu upravljanja otpadom, da čuju gde je Sremska Mitrovica sada i šta je dalje u planu kada je ova tema u pitanju. Milković je dodala da je Sremska Mitrovica jedna od vodećih lokalnih samouprava u ovoj oblasti. Upravo zbog toga, kako je istakla, važan je glas naroda, njihove sugestije i ideje da bi se dalje unapređivao sistem upravljanja otpadom.
U narednom periodu, kako je rekla Tamara Milković, u planu je postavljanje preko 300 kontejnera za primarnu separaciju u stambenim naseljima. U pitanju su nove lokacije koje će biti dostupne svim građanima. Nakon što se usavrši sistem primarne separacije pet ambalaže, papira, kartona i metala sledi organski otpad, koji čini 60% od ukupne količine otpada. Sledeći korak je briga o kompostiranju, kao i edukacija i podela kompostera sugrađanima.

Tekst i fotografije preuzete sa www.sremskamitrovica.rs