ACT – Održana radionica na temu primene Arhuske konvencije

Radionicu je vodila Darija Šajin, specijalista za primenu Arhuske konvencije, međunarodnog sporazuma kojim se utvrđuju prava u vezi sa životnom sredinom kao pouzdanom osnovom za uključivanje građana u politike životne sredine. Prisutnima su prezentovana načela ove konvencije koja, između ostalog, definišu pravac održivog razvoja i jačaju osnovne demokratske principe i procese, omogućavaju pojedincima i grupama da aktivno učestvuju u zaštiti životne sredine i održivom razvoju i definišu prava vezana za životnu sredinu kao osnovna ljudska prava. Radionica je održana u sklopu aktivnosti projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.

Tomislav janković, narodni poslanik u Republičkom parlamentu i član odbora Skupštine Republike Srbije za zaštitu životne sredine je rekao da sam projekat jača platformu društvenog dijaloga, dijaloga lokalnih inicijativa u oblasti zaštite životne sredine. Janković je izrazio zadovoljstvo što je u Skupštini Grada Sremska Mitrovica formirana neformalna zelena odbornička grupa, po čemu je lokalna samoprava prva u Republici Srbiji, gde odbornici, bez obzira na političku pripadnost, mogu da uzmu učešće u rešavanju ekoloških problema. Janković je dodao da upravo ova radionica pokazuje zainteresovanost organizacija civilnog društva, čime se stiče novo znanje i pokazuje inicijativa u oblasti zaštite životne sredine, ističući da je inicijativa lokalne samouprave da se to proširi na sve opštine Srema i na teritoriju Republike Srbije.

Arhuska konvencija je usvojena 25. juna 1998. godine na 4. Konferenciji „Životna sredina za Evropu“ u gradu Arhusu u Danskoj.

Tekst i fotografije preuzete sa www.sremskamitrovica.rs