Potpisan Protokol o udruživanju i saradnji organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

Danas je u Sremskoj Mitrovici potpisan Protokol o udruživanju i saradnji organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine između šest udruženja sa teritorije Srema. Protokol je nastao kao jedna od aktivnosti projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.
Sve se više pažnje u svim, svetskim i domaćim, medijima posvećuje ekologiji, teme kao što su čist vazduh, voda, zemlja odavno su nezaobilazne. Podizanje svesti ljudi o resursima bez kojih nema života, tako i o velikim ekološkim problemima sa kojima se svet suočava jedan je od ciljeva danas potpisanog protokola.

Bora Obradović, predstavnik organizacije civilnog društva Regionalne inicijative Srema koja se, od svog osnivanja 2015. godine, bavi učešćem građana u regionalnim i projektima izgradnje infrastrukture i zaštite životne sredine je izjavio „Nama je pripala lepa, aktivna uloga da koordiniramo rad nekoliko udruženja, što je prvi korak ka mogućnosti da se čuje glas organizacija civilnog društva i u organima lokalne samouprave, te da se kroz mehanizam „zelene stolice” i osnivanja odborničke grupe, čiji smo svedoci, ovde, u mestu našeg domaćina, Grada Sremske Mitrovice, omogući faktički, uključivanje i organizacija civilnog društva u oblast, tematiku, projekte, aktivnosti zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije i izgradnje infrastrukture. Na taj način se prvi put formira Regionalna Zelena mreža Srema, koju čine civilne organizacije sa teritorije Sremskog okruga,” rekao je Obradović.

Mehanizam „zelene stolice” i neformalne zelene odborničke grupe, koju je veoma, veoma otvoreno prihvatila gradska uprava Sremske Mitrovice je dobra prilika i jedan dobar model. Time dobijamo priliku da u svim temama, u oblasti zaštite životne sredine za koje građansko društvo može da bude zainteresovano, da se praktično, čuje kroz jedan institucionalni deo, glas organizacija civilnog društva. Siguran sam da će ovo biti dobar model jer je Regionalna inicijativa Srema već učestvovala u jednom sličnom modelu od 2012. godine. Kroz ove mehanizme nadam se da ćemo uspeti da uvedemo i tu treću stranu, pored realnog sektora, društvenog sektora, i organizacije civilnog društva u rešavanje regionalnih inicijativa i projekata u Sremu.”

Marina Blagojević predsednica Udruženja Eko pokret Srbije smatra da je potpisivanje protokola o saradnji civilnih organizacija veoma značajno za sva ekološka udruženja u zemlji. „Protokol je veoma značajan i u smislu podizanja svesti kod građana i osluškivanja potreba naših građana kao i doprinos za zeleniju i očuvaniju životnu sredinu. Veoma nam je drago što smo upravo deo ovog civilnog društva, organizacije i ovakvog projekta. Udruženje Eko pokret Srbije imalo je nekoliko projekata, kao i radionica konkretno se bavimo ozelenjavanjem i dajemo doprinos zelenijoj Mitrovici, grada Sremska Mitrovica i okoline za čistiji i svežiji vazduh, grad bez otpada i smeća. Takođe podižemo svest građana od malih nogu, imali smo radionice u vrtićima kada smo deci ukazali na značaj za separaciju otpada, plastika, metal, karton, kako bi oni uvideli od malih nogu značaj separacije i tako nastavili put kad zdravijoj životnoj sredini,” rekla je Marina Blagojević.

Sagledavajući potrebe za većim uključenjem građanskog sektora u danas najaktuelnije oblasti sa kojim se ovo društvo suočava, prepoznali su načine koje su danas predstavili građanima, da se uključe i pokažu šta misle o tome. Danas potpisan protokol u Gradskoj kući doprineće boljem javnom zastupanju, ali i obrazovanju, informisanju i podsticanju aktivizma građana u doprinosu očuvanja prirodnih resursa i kvaliteta života građana.

Tekst i fotografije preuzete sa www.sirmiuminfo.rs