Formirana zelena odbornička grupa Skupštine grada Sremska Mitrovica

U Gradskoj kući održana je konstitutivna sednica neformalne Zelene odborničke grupe Skupštine grada Sremska Mitrovica, koja trenutno broji 15 odbornika.

Po rečima Tamare Milković, koja je na konstitutivnoj sednici izabrana za predsednicu, Zelena odbornička grupa će se baviti ekološkim temama, podnošenjem inicijativa u cilju unapređenja kvaliteta vazduha, boljeg upravljanja otpadom i ostalim temama iz oblasti zaštite životne sredine.

Ekologija postaje bitno pitanje, jer zdrava životna sredina je pravo svakog čoveka. Pitanje ekologije tek kreće da se razvija, zato je bitno da se odbornici svih političkih stranaka uključe u rad grupe.

Milković je najavila aktivnosti Zelene odborničke grupe u narednom periodu u vidu tribina, seminara, kao i posebnu aktivnost „Zelena stolica“, tokom koje će u rad grupe uključiti i predstavnike civilnog društva kako bi se čule potrebe i inicijative građana. Takođe, u sednicama Zelene odborničke grupe učestvovaće i predstavnici privrede, kao i poslanici Narodne skupštine i Skupštine AP Vojvodine, koji već imaju iskustvo u radu zelenih parlamentarnih grupa.

Tamara Milković je istakla da će se preko Zelene odborničke grupe zalagati da Mitrovica postane grad sa nula otpada, grad koji će ići ka održivom razvoju i uspostavljanju energetske efikasnosti.

Formiranje neformalne Zelene odborničke grupe je i jedna od aktivnosti projekta „Održivi razvoj za sve – platforma za lokalni dijalog“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.

Preuzeto sa: www.sremskamitrovica.rs