Radionica „Prednost i značaj objavljivanja relevantnih budžetskih dokumenata na internet prezentaciji LS“

Danas je održana ZOOM radionica u formi prezentacije na predmetnu temu na kojoj se diskutovalo o iskustvima grada Sremska Mitrovica i eventualnim poboljšanjima koja bi se mogla primeniti. Radionicu je vodila izabrani konsultant Milijana Zdravković Mihajlov a prisustvovali su predstavnici Gradske uprave za budžet i predstavnici IT sektora koji se bave uređenjem sajta Grada kao i predstavnici udruženja RIS, partnera na projektu.

Radionica je održana u okviru projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.