ACT – održan konsultativni sastanak

Imajući u vidu da se na kraju godine završava prvi izveštajni period projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, putem ZOOM platforme je održan konsultativni sastanak ACT tima sa predstavnicima projektnih timova svih odobrenih projekata i tom prilikom su se svi praktično upoznali sa neophodnim koracima za narativno i finansijsko izveštavanje.

Tom prilikom su postavljena i sva pitanja i nedoumice koje su se pojavile u prethodnom periodu na koje je ACT tim neposredno odgovorio i dao pojašnjenja.