Nabavljena oprema za projektni tim – ACT

Kao jedna od aktivnosti projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, tokom meseca Novembra je sprovedena nabavka IT opreme i potrošnog materijala za potrebe rada projektnog tima a u skladu sa odobrenim budžetom i smernicama za sprovođenje projekta.

Tom prilikom su nabavljeni, laptop računar, multifunkcijski štampač kao i web kamera. Ukupna vrednost materijala je 190.600,00 din. Time se obezbeđuje kontinuiran rad projektnog tima tokom implementacije projekta kao i održivost u post-projektnom periodu.