“ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – platforma za lokalni dijalog” – svečano obeležen početak sprovođenja

Svečanošću održanom 14. septembra u beogradskom Aero klubu obeležen je početak sprovođenja novih 12 projekata partnerskih inicijativa koje finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju  (SDC) kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.

Odobreni projekti predstavljaju zajedničke inicijative lokalnih udruženja građana i jedinica lokalne samouprave. Cilj projekata je da se kroz zajedničke inicijative građanskih udruženja i lokalnih samouprava stvore novi mehanizmi za veće učešće građana u procesu donošenja odluka, pružanju usluga građanima na lokalu i za povećanje monitoringa rada lokalnih organa vlasti. Učesnicima skuapa obratili su se Rihard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju, Jens Engeli, međunarodni tim lider ACT-a i regionalni direktor Helvetasa i Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicjativa.

Obraćajući se predstavnicima udruženja i lokalnih samouprava Jens Engeli je rekao da je aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka na svim nivoima vlasti jedan je od temeljaca demokratskog i inkluzivnog društva. Po njegovim rečima to zahteva otvoren javni sektor voljan da sarađuje sa građanima i građanskim inicijativama, istovremeno pretpostavljajući građane i građanske inicijative koji odgovaraju na zahteve i potrebe, preuzimajući svoju odgovornost. Zbog toga ACT, kazao je Engeli, partnerske inicijative vidi kao jedno od najvažnijih polja intervencije za podršku SDC -a civilnom društvu Srbije.

Novih 12 projekata sprovodiće se u Prijepolju, Ivanjici, Aleksincu, Novom Pazaru, niškoj opštini Palilula, Užicu, Kragujevcu, Kraljevu, Ćićevcu, Sremskoj Mitrovici, Adi i beogradskoj opštini Stari Grad, dok su u Čajetini, Novoj Varoši, Boru i Knjaževcu projekti već odavno u fazi implementacije.

Jedan od 16 gradova u kojim se realizuje projekti je i Grad Sremska Mitrovica, stoga su svečanosti u beogradskom Aero klubu prisustvovali Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice Sremske Mitrovice i Milan Mirić, u ime projektnog partnera – Udruženja „Regionalne inicijative Srema“.

Projekat “ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – platforma za lokalni dijalog” za opšti cilj ima veće učešće predstavnika civilnog društva i javnosti u procedurama donošenja javnih politika i odluka na nivou lokalne zajednice, u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja. Projektom se želi postići veća vidljivost i ojačani kapaciteti “zelenih” i ostalih organizacija civilnog društva od interesa u Sremu za zagovaranje, učešće i monitoring u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u oblasti ekologije i održivog razvoja.  Predviđeno je i formiranje “Zelene mreže Srema” kao zvaničnog socijalnog partnera i zainteresovane strane pri donošenju politika održivog razvoja lokalne zajednice u Sremu, uz uspostavljanje „Zelene odborničke grupe” i mehanizma “zelene stolice” u gradskom parlamentu.

Prva faza ACT-a traje 4 godine, od oktobra 2019. godine kada je projekat pokrenut, do okobra 2023. godine. Projekat ACT sprovodi konzorcijum koji čini švajcarska organizacija Helvetas Swiss Intercoopertaion i udruženje Građanske inicijative iz Beograda.