Unapređenje učešća građana u realizaciji regionalnih infrastrukturnih projekata u regionu Srem

Status Završen
Lokacija: Srem
Cilj: Unapređenje saradnje javnog i civilnog sektora u realizaciji regionalnih i lokalnih infrastrukturnih projekata
Vrednost: 196.000,00 din.
Donator: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nosilac: Regionalne Inicijative Srema
Partneri: Grad Sremska Mitrovica
Period: 2018 – 2019