Afirmacija rada udruženja građana

Grad Sremska Mitrovica bila je domaćin konferencije u sklopu projekta „Afirmacija učešća udruženja građana u projektima integrisanog upravljanja vodnim resursima u regionu Srema sa prikazom modela udruživanja korisnika voda za navodnjavanje u poljoprivredi“, finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Saša Kulić, ekspert Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine prisutne je informisao o statusu Zakona o udruženjima korisnika voda u poljoprivredi sa fokusom na modele udruživanja, probleme i pozitivne praktične rezultate.

Prisutni na konferenciji, kroz diskusiju i pitanja za predavače iskazali su zainteresovanost ali i zadovoljstvo da se prioritetnim problemima u poljoprivredi bavi konkretno i sveobuhvatno, uvažavajući interes i potrebe  civilnog sektora.