Obuka u okviru projekta „Različitosti nas ujedinjuju“

U okviru projekta “Različitosti nas ujedinjuju”, održana je treća po redu radionica na temu javnog zagovaranja, na kojoj su prisustvovali predstavnici naše organizacije.
Predstavnici i predstavnice mreže Različitosti nas ujedinjuju su 3. i 4. oktobra razgovarali o javnom zagovaranju, načinima prenošenja poruke prilikom javnog zagovaranja, kao i o izazovima koji postoje na polju interkulturalnosti u školama i njihovom prevazilaženju.
Prvog dana interaktivne radionice, 3. oktobra, učesnici i učesnice radili su u grupama na osnovu regiona kome pripadaju. Cilj radionice pod nazivom „Mapiranje moći i izgradnja baze podrške” bio je da učesnici i učesnice mapiraju probleme na polju interkulturalnosti i predstave načine za njihovo rešavanje. Pored toga, u okviru radionice posvećene javnom zagovaranju, članovi i članice mreže razgovarali su i o koracima u javnom zagovaranju, kao i o tome prema kome treba da bude usmereno javno zagovaranje. Na trećem predavanju „Poruka i kanali komunikacije”, učesnici i učesnice radili su na kreiranju slogana za koji njihova grupa smatra da najbolje oslikava interkulturalnost.
Drugi dan radionice, 4. oktobar, bio je posvećen izradi plana komunikacije i planiranju resursa. Pored toga, učesnici i učesnice su u svojim grupama razgovarali i razmenjivali ideje u vezi sa organizovanjem budućih razmena za srednjoškolce u sklopu projekta.