Odobren novi projekat – novi uspeh

Udruženje RIS je uspešno apliciralo prilikom „Konkursa za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora“ koje je raspisao Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

U Projektu pod nazivom „Unapređenje učešća građana u realizaciji regionalnih infrastrukturnih projekata kroz uspostavljeni mehanizam Međuopštinskih radnih grupa u regionu Srem“, partner je Grad Sremska Mitrovica a ciljevi projekta su sledeći:

– Direktan uticaj civilnog sektora u procesu strateškog razvoja JLS-a, vezanih za teme koje se tiču ne samo lokalnog već i regionalnog ekonomskog razvoja;
– Izrada Studije sa analizom i smernicama o načinu učešća civilnog sektora u realizaciji regionalnih i lokalnih infrastrukturnih projekata;
– Promocija zajedničkog učešća civilnog i javnog sektora u definisanju prioriteta sa ciljem pokretanja inicijativa vezanih za lokalni ekonomski razvoj;

Ugovor je potpisan 7.11.2018, projekat traje tri meseca a ukupna vrednost je 196.000,00 din.