RIS podržava korišćenje biomase za obnovljive izvore energije

Regionalne inicijative Srema su u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pružile podršku za organizovanje  pet  radionica, koje su se odnosile na finansiranje projekata  proizvodnje energije  iz  biomase na poljoprivrednim gazdinstvima. 

Radionice su održane u maju i junu mesecu, u pet gradova: Ruma, Novi Sad, Pančevo, Kruševac I Niš. Predavači na interaktivnim radionicama su bili: dr. Slobodan Ružić, dipl.inž.el. Bojana Opačić, dipl.inž.maš. i dr. Mladen Ilić, dipl.inž.maš. Ukupno je prisustvovalo 98 polaznika a većinom su to bili zaposleni u lokalnim samoupravama iz odeljenja poljoprivrede, urbanizma, kancelarija za LER kao i zainteresovani iz privatnog sektora.

Ova projektna aktivnost  je deo UNDP/GEF Projekta Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji koji implementira UNDP Srbija u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Krajnji cilj ove projektne aktivnosti je podrška  širem korišćenju biomase za energetske potrebe u opštinama i realizuje se u saradnji sa 29 opština koje su potpisnici memoranduma sa UNDP.

Namera je da se ovom temom otvori prostor za upoznavanje sa nacionalnom politikom i zakonodavnim okvirom u oblasti obnovljivih izvora energije  (Tehnološka rešenja za proizvodnju energije na poljoprivrednim gazdinstvima, troškovi projekta kao i tokovi razvoja projekta i ugovaranje poslova).