Podnet predlog projekta za II fazu Ekspertskog sistema za rangiranje projekata navodnjavanja Srema

Udruženje Regionalne inicijative Srema predale su projektni predlog Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (MPZŽS), po javnom konkursu  za dodelu sredstava projektima u oblasti zaštite životne sredine. Aplikacija predstavlja drugu fazu izrade, u prošloj godini započete, web-aplikacije za prioritizaciju projekata navodnjavanja Srema. Tada je, takođe sredstvima MPZŽS, izrađena prva faza ekspertskog sistema sa definisanim tehničkim i ekonomskim pokazateljima za 5 glavnih sistema navodnjavanja Srema. Aplikacija ima svoju praktičnu primenu i preko uspostavljene veze sa portalom Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Projektom se predlaže nastavak izrade ove web-aplikacije gde bi se prikazalo 36 podsistema, kako je to definisano Generalnim projektom sa prethodnom studijom opravdanosti integralnog sistema navodnjavanja regiona Srem (Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi – decembar 2014. godine). Set podataka koji bi se prikazao pored standardnih i koji obuhvataju tehničke, agro-ekonomske i finansijske podatke, sadržao bi i osnovne informacije o kvalitetu vode za navodnjavanje. Time bi se potencijalnim investitorima pored osnovnih ekonomskih pokazatelja investicije (kao na primer vrednost investicije u sistem za navodnjavanje po hektaru), dali na raspolaganje i podaci o upotrebljivosti vode za navodnjavanje u određenoj regiji. Ove podatke mogli bi da koriste i zemljoradnici, koji bi mogli da imaju podatke o kvalitetu vode za navodnjavanje u zoni svoji vodozahvata. Web-aplikacija bi se povezala sa nacionalnim portalom Geoportal na sajtu Republičkog geodetskog zavoda gde već postoji domen nacionalnog GIS „Navodnjavanje Srem“ i koji bi se dopunio lejerom kvaliteta vode za navodnjavanje. Time bi do nivoa parcela, moglo da se utvrdi kakav je kvalitet vode za navodnjavanje i koje bi se mere mogle planirati da se popravi njen kvalitet, odnosno da se planirana poljoprivredna kultura uskladi sa identifikovanim bonitetom vode za navodnjavanje.

S obzirom na efekte koji bi se postigli primenom aplikacije, planirana je obuka članova Međuopštinske radne grupe za poljoprivredu i zaštitu životne sredine (MORG) – Training of trainers. Time bi se omogućio kontinuitet u podizanju kapaciteta članova MORG za primenu rezultata projekta ali i dalju realizaciju regionalnih projekata u domenu poljoprivrede i zaštite životne sredine.