Budite u toku

VESTI

DELOKRUG RADA

ČIME SE BAVIMO

Energetska efikasnost & OIE

Ruralni razvoj i poljoprivreda

Zaštita životne sredine

Infrastruktura i prostorno planiranje

Saradnja javnog i civilnog sektora

Gde se nalazimo?

REGION SREM

Sremski okrug se proteže na površini od 3.486 km2. Na ovom području živi 311.053 stanovnika (prema popisu 2011. godine), odnosno 16,23 % od ukupnog stanovništva AP Vojvodine, a 4,37 % od ukupnog stanovništva Republike Srbije. U Sremskom okrugu postoji ukupno 7 opština sa 109 naselja. 55% stanovništva je ruralnog tipa; 73% prostora je obradiva poljoprivredna površina. Okrug ima odličan geografski i strateški položaj obzirom da se nalazi na dva Panevropska koridora VII (koridor Dunava u dužini od 45 km) i koridor X iz dva pravca (Autoput BG-ZG 72 km) i Autoput BG – Novi Sad 38 km). Prema nacrtu budućeg prostornog plana R. Srbije deo Sremskog okruga pripada MEGA zoni razvoja, što znači da region Srema pripada u centralno područje razvoja R. Srbije, povoljno za dalji ekonomski razvoj, razvoj infrastrukture i dalje privlačenje investicija. Ovo područje u poslednjih nekoliko godina doživelo ekspanziju u pogledu privlačenja investicija i stavljanja slobodnog prostora u funkciju radnih zona. Komparativna prednost je izuzetno kvalitetno poljoprivredno zemljište i intenzivna poljoprivreda kao tradicionalno zastupljena razvojna grana.

Naši

PROJEKTI

KONTAKT

UDRUŽENJE REGIONALNE INICIJATIVE SREMA

Glavna 172, 22400 Ruma, Srbija

+381 22 470910, office@aris.rs

STATUT

APR

PIB